Grgurević

VINARIJA GRGUREVIĆ

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Grgurević je pod zaštitom hrvatskog zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo za proizvodnju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom. Posjedujemo 1,85 ha vinograda s ukupno 16820 trsova vinove loze, od čega 82% otpada na Plavac mali, a 18% na Maraštinu. Većina naših vinograda se nalazi na poziciji “Krive Njive” (poluotok Pelješac).

Naš moto je kvalitet a ne kvantitet, i to je tradicija koja se prenosi sa oca na sina kroz niz generacija (još od 19. stoljeca). Naš cilj je poboljšanje kvaliteta vinarstva i vinogradarstva općenito kao i očuvanje tradicionalnih sorti loze.

Proizvodnja Plavca malog u našoj je obiteljskoj tradiciji stoljecima te seže od kraja 19. stoljeca kada su prvi vinogradi Plavca maloga sađeni na vlastitom korijenu. Nastavljajuci ocevu tradiciju, moj je pradjed nastavio sa uzgojem i širenjem Plavca malog te je brigu, trud i ljubav prema uzgoju prenio i na moga djeda. Živeci obiteljsku tradiciju, a ujedno i kao zadrugar poljoprivredne zadruge uočavao je nedostatke mastodontske proizvodnje pri kojoj je dolazilo do velikih šteta na račun potencijalne kvalitete tadašnjeg uzgoja i nacina rada. Istaknuvši se u Poljoprivrednoj zadruzi Pelješki vrhovi, dobio je posao degustatora te time još više potencirao kvalitativni razvoj proizvodnje. Ljubav i steceno znanje i iskustvo prenio je na moga oca koji je stekao diplomu profesionalnog vinogradara i vinara 1973. godine.

Značaj vinove loze u mojoj obitelji ali i na Pelješcu je velik, a to potvrđuje i činjenica da upravo i samo bavljenje tom djelatnošcu hranilo i sljedeći naraštaj obitelji Grgurević. Treba napomenuti da loza za razliku od drugih kultura (osim masline) ciji uzgoj na Pelješcu nije bio moguć, iziskuje velike napore, puno truda i ljubavi prema prirodi, tradiciji i poštovanju Plavca malog, još uvijek neprikosnovenog kralja hrvatskih vina. Tako možemo naglasiti način sadnje koji iziskuje krčenje neobradenih površina te izgradnju i obnovu tradicijski prepoznatljivih „meda“ koje predstavljaju spomenik ljudskoga rada. Poštujuci prirodu i potencirajuci identitet Pelješca, a posebice moga položaja i terroira Krive njive, pratimo razvoj i rast loze koristeci ekološke preparate koji pretpostavljaju zadržavanje posebitosti grožda od kojega proizvodimo i ovo vino. Sa ciljem kvalitativnog izdvajanja i razvijajuci posebnost našeg nacina rada u vinogradu, fermentaciju prepuštamo autohtonim kvascima za koje smatram da suvereno i najbolje predstavljaju rezultat našeg rada. Vinogradi iz kojih stvaramo vino Plavac mali, prosječne su starosti 15 godina sa time da svake godine oplemenjujemo proizvodnju novim nasadima pronalazeći položaje kojima vraćamo lozu u koljevku Pelješkog vinogradarstva.